Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 94 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2024)

Lịch sử phát triển

​Quá trình hình thành và phát triển

Căn cứ Nghị định số 85/HĐBT ngày 27/3/1985 của Hội đồng Bộ trưởng về thành lập Ban Tôn giáo Chính phủ và Ban Tôn giáo thuộc UBND các cấp, ngày 30/8/1986, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 997/QĐ-UBT thành lập Ban Tôn giáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, quy định rõ chức năng, nhiệm vu, quyền hạn của Ban Tôn giáo Chính quyền, là cơ sở pháp lý và đánh dấu sự ra đời của ngành quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Năm 2001, từ thực tiễn tình hình tôn giáo, dân tộc, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, dân tộc trên địa bàn tỉnh, ngày 23/3/2001, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 781/2001/QĐ.UBT về việc đổi tên Ban Tôn giáo thành Ban Tôn giáo - Dân tộc và giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về vấn đề dân tộc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cho Ban Tôn giáo - Dân tộc tổ chức thực hiện. Với tổ chức bộ máy mới, Ban Tôn giáo - Dân tộc tiếp tục không ngừng phấn đấu, nỗ lực phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ, và Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04/6/2008 của Bộ Nội, ngày 26/6/2008  UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2001/QĐ-UBND về việc chuyển giao chức năng và tổ chức làm công tác tôn giáo vào Sở Nội vụ,  thành lập Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ. Ngày 16/10/2008, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định 66/2008/QĐ-UBND ban hành bản quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai; ngày 08/9/2010, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai ban hành Quyết định số 807-QĐ/TU về việc ban hành quy định chế độ trách nhiệm của cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đối với công tác tôn giáo trong tình hình mới. Theo nội dung các Quyết định trên, Ban Tôn giáo có chức năng giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo trên địa bàn tỉnh; làm đầu mối liên hệ giữa chính quyền với các tổ chức tôn giáo; hướng dẫn và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo; tuyên truyền và vận động  quần chúng nhân dân, tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực công tác tôn giáo; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh...

Sau hơn 30 năm hình thành và phát triển, bộ máy Ban Tôn giáo được củng cố và cơ bản hoàn thiện, hiện tại Ban Tôn giáo có Trưởng ban, 01 Phó Trưởng ban, 03 đơn vị thực thuộc cấp phòng, gồm: Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Kitô giáo, Phòng Phật giáo và các tôn giáo khác với tổng số biên chế được giao là 19 người và 03 hợp đồng theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

Từ ngày thành lập đến nay, dù với mô hình nào, nhưng dưới sự Lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tôn giáo Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Công tác dân vận tỉnh; sự phối hợp, hỗ trợ của các sở, ban, ngành của tỉnh và Cấp ủy, UBND các huyện, thành phố, Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai luôn thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn. 

Trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tôn giáo: Ban Tôn giáo chủ động phối hợp với các ngành của tỉnh và các huyện, thành phố tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh xử lý, giải quyết kịp thời theo đúng quy định của pháp luật, theo phương châm: “Hiểu tôn giáo, nắm chủ trương, vững lập trường, tham mưu đúng, giải quyết tốt”.

Dù ở lĩnh vực nào, Ban Tôn giáo cũng bám sát quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo, đó là: tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân; đoàn kết đồng bào các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng; công tác tôn giáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đặc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Dù ở hoàn cảnh nào, đội ngũ cán bộ của Ban Tôn giáo luôn cố gắng vượt qua khó khăn, nỗ lực, tâm huyết, nhiệt tình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vì vậy, thời gian qua, hoạt động của Ban Tôn giáo luôn chuyển biến tích cực, công tác tôn giáo, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo đạt được những thành tựu rất quan trọng.

Bằng những đóng góp tích cực và hiệu quả trong công tác tôn giáo nói chung, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo nói riêng, nhiều tập thể, cá nhân của Ban Tôn giáo, của Ngành quản lý nhà nước về tôn giáo tại tỉnh Đồng Nai đã được Chính phủ, Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ và UBND tỉnh khen thưởng với nhiều hình thức. Đó không chỉ là sự ghi nhận cho những cố gắng, nỗ lực không mệt mỏi của các thế hệ cán bộ được phân công làm nhiệm vụ trong Ngành quản lý nhà nước về tôn giáo, mà cũng chính là những minh chứng cụ thể, thêm một lần nữa khẳng định vị trí và vai trò to lớn của Ngành quản lý Nhà nước về tôn giáo của tỉnh, góp phần to lớn trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và giữ vững an ninh, chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Các trang giới thiệu khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

​BAN TÔN GIÁO TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Tầng 1 Tòa nhà Kho Lưu trữ chuyên dụng tỉnh, số 04/22/10A, đường Nguyễn Du, Khu phố 4, Phường Quang Vinh, Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513.847.436, Số Fax: 02513.847492, Email: bantongiao@dongnai.gov.vn, Website: bantongiao.dongnai.gov.vn​

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Đình Kiên - Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai.