Thứ 6 - 26/02/2016
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 94 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2024)

Thông báo

Bộ Thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo(07/05/2021)
UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh(20/04/2023)
Giới thiệu Luật tín ngưỡng, tôn giáo(27/08/2021)
Hướng dẫn thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến(05/08/2021)
Văn bản số 1601/UBND-KGVX ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh công tác phòng, chống dịch COVID-19(07/05/2021)
Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng(05/08/2021)
Chỉ thị số 15/CT-UBND tỉnh ngày 08/7/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai(23/09/2022)
Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19(23/09/2022)
Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 23/10/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về các biện pháp tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai(23/09/2022)
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 27/01/2022 về điều chỉnh các biện pháp tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai(23/09/2022)
Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai ban hành văn bản hướng dẫn đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử(20/04/2023)
UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Văn bản số 3766/UBND-KGVX ngày 20/4/2023 về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai(20/04/2023)
Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19(21/04/2023)
Thông báo đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Xuân Lộc(07/08/2023)
Thông báo đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Cẩm Mỹ(28/08/2023)
1 - 15 Next

Văn bản của Đảng

- Quyết định ban hành Danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của Hệ thống chính trị tỉnh Đồng Nai
1316-QD-TU.pdf    
- Hướng dẫn thực hiện Quy định của Ban bí thư về cờ Đảng cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng
HD-105-BTGTW-kem-Phu-luc.pdf    
- Tài liệu tuyên truyền, quán triệt và triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường
TAI LIEU TUYEN TRUYEN BAO VE MOI TRUONG.pdf    

Văn bản của Nhà nước

- Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng tôn giáo
ND 952023.pdf    
- Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thu gom, vận chuyển, lưu trữ, tái chế, tái sử dụng và xử lý các chất được kiểm soát
TT 20 BO TNMT.pdf    
QCVN76.pdf    
- Chị thị của Bộ Công thương về đảm bảo cung cấp điện trong các dịp Lễ, Tết và các sự kiện chính trị, văn hóa lớn trong năm 2024
CHI THI 14 BO CONG THUONG.pdf    

Văn bản của Tôn giáo

- Hiến chương của Hội thánh Phúc Âm Toàn vẹn Việt Nam
hienchuonghoithanhphucamtoanvenvietnambanchuan.pdf    
- Quy chế hoạt động của Ban Đại diện, Đại diện tỉnh, thành phố Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam
QUY CHE BAN DAI DIEN.pdf    
- Hiến chương Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam
HIEN CHUONG HOI TRUYEN GIAO CO DOC VIET NAM.pdf    

Liên kết website

Hình ảnh hoạt động

BAN TÔN GIÁO TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Tầng 1 Tòa nhà Kho Lưu trữ chuyên dụng tỉnh, số 04/22/10A, đường Nguyễn Du, Khu phố 4, Phường Quang Vinh, Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.847.436, Số Fax: 02513.847492, Email: bantongiao@dongnai.gov.vn, Website: bantongiao.dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Đình Kiên - Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai