Thứ 6 - 26/02/2016
Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 37 NĂM NGÀY THÀNH LẬP BAN TÔN GIÁO TỈNH ĐỒNG NAI (30/8/1986 - 30/8/2023)
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học của Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai “Phát huy nguồn lực các tôn giáo đóng góp cho sự phát triển của Đồng Nai”

Ngày 20/7/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học của Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai Đề tài “Phát huy nguồn lực các tôn giáo đóng góp cho sự phát triển của Đồng Nai”. Đề tài đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 30/01/2020 giao cho Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai chủ trì thực hiện; Thạc sĩ Nguyễn Quốc Vũ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai làm Chủ nhiệm Đề tài.

21072023. Hinh 1.jpg
Hình 01: Toàn cảnh Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học "Phát huy nguồn lực các tôn giáo đóng góp cho sự phát triển của Đồng Nai"

Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài gồm 09 thành viên và 02 thư ký hành chính, gồm: Tiến sĩ Lại Thế Thông, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch Hội đồng; Thạc sĩ Vũ Đình Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Phó Chủ tịch Hội đồng; Giáo sư - Tiến sĩ Ngô Văn Lệ, Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học - Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên phản viên; Tiến sĩ Phú Văn Hẳn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ, Ủy viên phản biện; Tiến sĩ Trần Thị Kim Ninh, Phó Trưởng khoa Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực II, Ủy viên; Tiến sĩ Trần Tuấn Duy, Trưởng bộ môn Luật, Phó Trưởng khoa Khoa Nhà nước và Pháp luật thuộc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên; Tiến sĩ Hoàng Mạnh Tưởng, Phó Trưởng khoa Khoa Dân tộc, tôn giáo thuộc Học viện Chính trị Khu vực II, Ủy viên; Cử nhân Phạm Thị Kim Chung, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai, Ủy viên cùng 02 thư ký hành chính là công chức thuộc Phòng Quản lý Khoa học Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai.

Về phía Ban Chủ nhiệm Đề tài, có Thạc sĩ Nguyễn Quốc Vũ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ nhiệm Thạc sĩ Nguyễn Đình Kiên, Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai, Thành viên chính; Thạc sĩ Lê Thị Hoài, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai, Thư ký Đề tài cùng các thành viên trong Ban Chủ nhiệm. 

21072023. Hinh 2.JPG
Hình 02: Thạc sĩ Nguyễn Quốc Vũ, Chủ nhiệm Đề tài trình bày nội dung báo cáo

Tại Hội đồng, Thạc sĩ Nguyễn Quốc Vũ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ nhiệm Đề tài đã báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu nhiệm vụ khoa học Đề tài “Phát huy nguồn lực các tôn giáo đóng góp cho sự phát triển của Đồng Nai”. Các thành viên trong Hội đồng đã thảo luận, phân tích, đánh giá kết quả thực hiện theo từng tiêu chí quy định; đánh giá Đề tài Khoa học đã hoàn thành các mục tiêu nghiên cứu, tâm huyết trong thực hiện nghiên cứu khoa học để phục vụ cho thực tiễn công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh; đảm bảo các mục tiêu theo nội dung đăng ký đặt hàng của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời, các thành viên đã đề nghị Ban Chủ nhiệm Đề tài khoa học bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung nhằm hoàn thiện tốt nhất nhiệm vụ khoa học. Đề tài đã làm rõ các vấn đề về lý luận, thực tiễn, những giải pháp và kiến nghị nhằm phát huy nguồn lực tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

21072023. Hinh 3.JPG 
Hình 03: Giáo sư - Tiến sĩ Ngô Văn Lệ, Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học - Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên phản biện đánh giá Đề tài

21072023. Hinh 4.JPG 
Hình 04: Tiến sĩ Phú Văn Hẳn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ, Ủy viên phản biện đánh giá Đề tài
21072023. Hinh 5.JPG
Hình 05: Tiến sĩ Trần Tuấn Duy, Trưởng bộ môn Luật, Phó Trưởng khoa Khoa Nhà nước và Pháp luật  Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên đánh giá Đề tài
21072023. Hinh 6.jpg
Hình 06: Tiến sĩ Hoàng Mạnh Tưởng, Phó Trưởng khoa Khoa Dân tộc, tôn giáo Học viện Chính trị Khu vực II, Ủy viên đánh giá Đề tài
21072023. Hinh 7.jpg
Hình 07: Cử nhân Phạm Thị Kim Chung, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai, Ủy viên đánh giá Đề tài
21.07.2023 hinh 8.jpg
Hình 08: Tiến sĩ Trần Thị Kim Ninh, Phó Trưởng khoa Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực II, Ủy viên đánh giá Đề tài

Qua ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng, Ban Chủ nhiệm Đề tài khoa học tiếp thu để hoàn thiện tốt nhất nhiệm vụ khoa học đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao. 

Kết thúc buổi làm việc của Hội đồng, Tiến sĩ Lại Thế Thông, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch đánh giá Đề tài “Phát huy nguồn lực các tôn giáo đóng góp cho sự phát triển của Đồng Nai” của Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai đã cơ bản đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ của một Đề tài nghiên cứu khoa học. Hội đồng thống nhất đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài ở mức Đạt. Đề nghị Ban Chủ nhiệm Đề tài sớm hoàn chỉnh các nội dung về quy định thực hiện nhiệm vụ khoa học./. 


Lại Thị Quốc Toàn - BTG


Văn bản của Đảng

- Quyết định ban hành Danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của Hệ thống chính trị tỉnh Đồng Nai
1316-QD-TU.pdf    
- Hướng dẫn thực hiện Quy định của Ban bí thư về cờ Đảng cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng
HD-105-BTGTW-kem-Phu-luc.pdf    
- Tài liệu tuyên truyền, quán triệt và triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường
TAI LIEU TUYEN TRUYEN BAO VE MOI TRUONG.pdf    

Văn bản của Nhà nước

- Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý cán bộ, công chức, viên chức
[1]_71_2023_ndcp_20092023signed.pdf    
- Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước năm 2021 và những năm tiếp theo
2-2021-CV-16594.signed.pdf    
- Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
NGHI DINH 48-cp.signed.pdf    

Văn bản của Tôn giáo

- Hiến chương Phật giáo Hiếu nghĩa Tà Lơn
Hien chuong PHHNTL kèm theo CV 4389.pdf    
- Hiến chương của Giáo hội Báp-Tít Việt Nam năm 2022
HIEN CHUONG GIAO HOI BAP-TIT.pdf    
- Hiến chương sửa đổi của Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên

Liên kết website

Hình ảnh hoạt động

BAN TÔN GIÁO TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Tầng 1 Tòa nhà Kho Lưu trữ chuyên dụng tỉnh, số 04/22/10A, đường Nguyễn Du, Khu phố 4, Phường Quang Vinh, Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.847.436, Số Fax: 02513.847492, Email: bantongiao@dongnai.gov.vn, Website: bantongiao.dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Đình Kiên - Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai