Thứ 6 - 26/02/2016
Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 37 NĂM NGÀY THÀNH LẬP BAN TÔN GIÁO TỈNH ĐỒNG NAI (30/8/1986 - 30/8/2023)
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Long Thành năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-BTG ngày 16/02/2023 của Ban Tôn giáo về việc triển khai, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo, đại diện hoặc thành viên ban quản lý cơ sở tín ngưỡng và cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh năm 2023; Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho chức sắc, nhà tu hành, chức việc, tín đồ các tôn giáo, đại diện, Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng và cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Long Thành.

08092023TUYENTRUYYENLONGTHANHHINH01.jpg
 Hình 1: Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo trên địa bàn huyện Long Thành

08092023TUYENTRUYYENLONGTHANHHINH02.jpg
Hình 2: Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Long Thành

Tại các Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Kiên - Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh, Báo cáo viên pháp luật tỉnh triển khai chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; những nội dung cơ bản liên quan đến quyền con người, quyền nghĩa vụ công dân và quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong Hiến pháp 2013; Luật tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ hai ngày 18/11/2016; Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo; hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính về tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của Bộ Nội vụ và UBND tỉnh; một số nội dung liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo được quy định tại các luật như: hành chính, dân sự, đất đai, xây dựng, hình sự, khiếu nại, tố cáo... 

08092023TUYENTRUYYENLONGTHANHHINH03.jpg
Hình 3: Cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo phát biểu ý kiến trao đổi tại Hội nghị

Thông qua các Hội nghị, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo, đại diện, thành viên ban quản lý cơ sở tín ngưỡng và cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện Long Thành đã nhận thức đúng đắn, đầy đủ, rõ ràng hơn về quan điểm, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng tôn giáo, góp phần thực hiện tốt quan điểm, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước trên địa bàn huyện trong thời gian tới./.

Lê Hà Thanh Tuyền - BTG


Văn bản của Đảng

- Quyết định ban hành Danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của Hệ thống chính trị tỉnh Đồng Nai
1316-QD-TU.pdf    
- Hướng dẫn thực hiện Quy định của Ban bí thư về cờ Đảng cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng
HD-105-BTGTW-kem-Phu-luc.pdf    
- Tài liệu tuyên truyền, quán triệt và triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường
TAI LIEU TUYEN TRUYEN BAO VE MOI TRUONG.pdf    

Văn bản của Nhà nước

- Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý cán bộ, công chức, viên chức
[1]_71_2023_ndcp_20092023signed.pdf    
- Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước năm 2021 và những năm tiếp theo
2-2021-CV-16594.signed.pdf    
- Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
NGHI DINH 48-cp.signed.pdf    

Văn bản của Tôn giáo

- Hiến chương Phật giáo Hiếu nghĩa Tà Lơn
Hien chuong PHHNTL kèm theo CV 4389.pdf    
- Hiến chương của Giáo hội Báp-Tít Việt Nam năm 2022
HIEN CHUONG GIAO HOI BAP-TIT.pdf    
- Hiến chương sửa đổi của Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên

Liên kết website

Hình ảnh hoạt động

BAN TÔN GIÁO TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Tầng 1 Tòa nhà Kho Lưu trữ chuyên dụng tỉnh, số 04/22/10A, đường Nguyễn Du, Khu phố 4, Phường Quang Vinh, Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.847.436, Số Fax: 02513.847492, Email: bantongiao@dongnai.gov.vn, Website: bantongiao.dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Đình Kiên - Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai