Thứ 6 - 26/02/2016
CHÀO MỪNG 93 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC DÂN VẬN (15/10/1930 - 15/10/2023)
KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10/1930 - 20/10/2023) VÀ KỶ NIỆM 13 NĂM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10/2010 - 20/10/2023)
Chào mừng 32 năm Ngày Thành Lập Hội Nông Dân Việt Nam (14/10/1991 - 14/10/2023)
Chào mừng 67 năm Ngày Truyền Thống Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2023)
Chào mừng 69 năm Ngày Giải phóng Thủ Đô (10/10/1954 - 10/10/2023)
Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Xuân Lộc năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-BTG ngày 16/02/2023 của Ban Tôn giáo về việc triển khai, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo, đại diện hoặc thành viên ban quản lý cơ sở tín ngưỡng và cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh năm 2023; Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai phối hợp UBND huyện Xuân Lộc tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các chức sắc, nhà tu hành, chức việc, tín đồ các tôn giáo, đại diện, Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng và các cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Xuân Lộc.

29092023XUANLOCHINH01.jpg
 Hình 1: Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo trên địa bàn huyện Xuân Lộc

29092023XUANLOCHINH02.jpg
Hình 2: Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Xuân Lộc

Tại các Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Kiên - Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh, Báo cáo viên pháp luật tỉnh triển khai chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; những nội dung cơ bản liên quan đến quyền con người, quyền nghĩa vụ công dân và quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong Hiến pháp 2013; Luật tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ hai ngày 18/11/2016; Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo; hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính về tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của Bộ Nội vụ và UBND tỉnh; một số nội dung liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo được quy định tại các luật như: hành chính, dân sự, đất đai, xây dựng, hình sự, khiếu nại, tố cáo... 

Thông qua các Hội nghị, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo, đại diện, thành viên ban quản lý cơ sở tín ngưỡng và cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện Xuân Lộc đã nhận thức đúng đắn, đầy đủ, rõ ràng hơn về quan điểm, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng tôn giáo, góp phần thực hiện tốt quan điểm, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước trên địa bàn huyện trong thời gian tới./.


Lê Hà Thanh Tuyền - BTG

 

Văn bản của Đảng

- Quyết định ban hành Danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của Hệ thống chính trị tỉnh Đồng Nai
1316-QD-TU.pdf    
- Hướng dẫn thực hiện Quy định của Ban bí thư về cờ Đảng cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng
HD-105-BTGTW-kem-Phu-luc.pdf    
- Tài liệu tuyên truyền, quán triệt và triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường
TAI LIEU TUYEN TRUYEN BAO VE MOI TRUONG.pdf    

Văn bản của Nhà nước

- Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
[1]_7841.pdf    
[1]_08vbhnbtnmt_signed.pdf    
- Quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
874_qd_bo_tttt.pdf.pdf    
- Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý cán bộ, công chức, viên chức
[1]_71_2023_ndcp_20092023signed.pdf    

Văn bản của Tôn giáo

- Quy chế hoạt động của Ban Đại diện, Đại diện tỉnh, thành phố Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam
QUY CHE BAN DAI DIEN.pdf    
- Hiến chương Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam
HIEN CHUONG HOI TRUYEN GIAO CO DOC VIET NAM.pdf    
- Hiến chương của Hội thánh Truyền giáo Cao đài
HIEN CHUONG HOI THANH TRUYEN GIAO CAO DAI.pdf    

Liên kết website

Hình ảnh hoạt động

BAN TÔN GIÁO TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Tầng 1 Tòa nhà Kho Lưu trữ chuyên dụng tỉnh, số 04/22/10A, đường Nguyễn Du, Khu phố 4, Phường Quang Vinh, Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.847.436, Số Fax: 02513.847492, Email: bantongiao@dongnai.gov.vn, Website: bantongiao.dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Đình Kiên - Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai